Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door IsLive.com B.V.: De besloten vennootschap IsLive.com BV; gevestigd en kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, Tel. +31-23-7519818 ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 50227505, btw-identificatienummer: NL822629847B01, hieronder ook aan te duiden als “IsLive”. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de algemene voorwaarden.

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van IsLive worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. IsLive houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’). De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: m1660398.

1. Verzamelde en verwerkte informatie

IsLive slaat alle informatie die u via de Website ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Deze informatie bestaat onder andere uit uw Account, Performer content, Berichten, uw locatiegegevens, uw betalingsgegevens en automatisch gegenereerde informatie.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de Member database, moet u een Account aanmaken. Wanneer u een Account aanmaakt, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen (gebruikersnaam en geslacht). Daarbij wordt u gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw Account te bevestigen en te activeren en om contact met u op te kunnen nemen. U kunt zelf een gebruikersnaam bepalen, voor zover deze nog niet door een andere gebruiker is aangemaakt.

In uw Account kunt u zelf onverplicht informatie toevoegen aan uw Account, zoals uw telefoonnummer, geboortedatum, seksuele voorkeuren, geaardheid en woonplaats. IsLive vraagt naar uw geaardheid om haar dienst zo goed mogelijk af te stemmen op de Gebruiker en de Gebruiker in contact te brengen met gebruikers van dezelfde geaardheid.

De door u verstrekte optionele informatie kunnen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wbp bevatten. Voor zover u zulke persoonsgegevens verstrekt aan IsLive, geeft u IsLive uitdrukkelijke toestemming om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken.

Indien u als performer Performer content zult plaatsen op de Website, vraagt IsLive u een kopie van uw paspoort of uw rijbewijs. IsLive is wettelijk verplicht te controleren op echtheid en dient de BSN en NAW nummers van deze personen te verschaffen aan de Belastingdienst.

IsLive verkoopt ook artikelen via de Website. Indien u een artikel bestelt dient u uw adresgegevens op te geven. IsLive gebruikt deze gegevens alleen om het artikel te kunnen (laten) bezorgen.

Performer content en Berichten

IsLive slaat alle Performer content en Berichten op die u in de Member database publiceert. De Performer content is slechts zichtbaar voor de andere betalend Gebruikers.

Betalingsgegevens

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Member database, dient u aankopen te doen. Voor deze aankopen verlangt IsLive uw telefoonnummer of uw betalingsgegevens, zoals iDeal, Mistercash of CreditCard. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betaling uit te kunnen voeren. Wanneer u via bank overboeking betaalt, wordt u doorgeleid naar de website van uw bank. Na betaling wordt u weer teruggeleid naar de Website.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft IsLive bepaalde informatie nodig. IsLive verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw gedrag tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

Website

Op de Website kunt u vragen of meldingen indienen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker zal dan contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden en/of de melding te verwerken. Daartoe vragen we u om de volgende gegevens te verstrekken:

2. Doeleinden

IsLive zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

E-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres om u diverse notificaties, relevante suggesties en/of promotionele e-mails over de Website te sturen. Hierbij wordt de optie tot uitschrijven geboden.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan IsLive in verband met de Website dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit Privacy Statement blijkt.

IsLive kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven heeft dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de Website en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Ten slotte kan IsLive uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3. Beveiliging gegevens

IsLive maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

4. Gebruik van Cookies

IsLive kan bij het aanbieden van de Website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de Website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

IsLive maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt IsLive gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan IsLive verstrekt. IsLive verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan IsLive zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

5. Marketing

Door als gebruiker uw persoonsgegevens mee te delen aan IsLive geeft u uitdrukkelijk toestemming aan IsLive om deze gegevens te verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Het vermakkelijken van gebruik van diensten geleverd door IsLive. Op basis van de door u opgegeven voorkeuren zal IsLive op basis van vooringestelde filters suggesties doen. Op die manier kunt u sneller en eenvoudiger contacten vinden
  2. Het verzenden van SMS berichten

6. Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw Account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij IsLive over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@pikant.nl. IsLive zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u niet in uw Account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij IsLive op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat IsLive uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. IsLive zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien IsLive uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

7. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Download versie van Privacy (pdf)

Uitleg
Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om Pikant correct te bekijken. Update mijn browser nu

×